Prezentacja ATMS Kids na konferencji pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

Pod koniec stycznia w siedzibie Urzędu Miasta odbyła się konferencja poświęcona elektronicznemu systemowi wspomagania rozliczeń czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu. Do udziału w niej zostały zaproszone osoby odpowiedzialne za oświatę w urzędach pobliskich miast i gmin. Spotkanie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika przy dużym wsparciu Urzędu Miasta.

Zagadnienia związane z elektronicznym wsparciem przedszkoli w procesie rozliczania czasu i kosztów pobytu przedszkolaków są obecnie bardzo aktualne. Coraz więcej miast decyduje się na rozliczanie obecności dziecka co do minuty. W takich przypadkach program komputerowy okazuje się niezbędny.

W trakcie konferencji mieliśmy okazję zaprezentować nasz autorski system ATMS Kids wspomagający pracę przedszkola i będący doskonałym rozwiązaniem pojawiającego się problemu. Przedstawiliśmy podstawowe funkcje systemu, a także jego integrację z platformą ePrzedszkole.

Uczestnicy mogli uzyskać pełną wiedzę na temat działania systemu, zobaczyć przegląd generowanych raportów i zapoznać się z zasadami przeliczania kosztów przez system. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wdrożenia systemu w przedszkolach przedstawiły również najczęściej spotykane przeszkody i trudności, na które napotykają.

Organizowana przez nas konferencja miała na celu zwrócenie uwagi osób odpowiedzialnych za pracę przedszkoli na wyraźne plusy jakie może dać im sprawnie działający systemem rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

Więcej informacji o systemie znajdą Państwo tutaj.

Jesteś zainteresowany?