Firma ALAN Systems zaproszona do uczestnictwa w procesie określania strategii rozwoju miasta Rybnika

W odpowiedzi na zaproszenie pana Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudalego przedstawiciele firmy ALAN Systems wzięli udział, już w kolejnych, warsztatach strategicznych. Celem nadrzędnym spotkań ma być wspólne określenie głównych priorytetów rozwoju miasta na najbliższe lata. W warsztatach uczestniczą lokalni liderzy oraz eksperci z różnych środowisk m.in. świata biznesu, samorządu gospodarczego, duchowieństwa, edukacji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń sportowych. Rezultatem akcji ma być sporządzona w formie dokumentu wizja rozwoju miasta Rybnika. Dokument ten zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie przedstawiony radzie miasta, która przyjmie go podejmując osobną uchwałę.

Cykl spotkań prowadzi dr Krzysztof Wrana, na co dzień wykładający na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczestnicy wspólnie szukają odpowiedzi na pytania dotyczące słabych i mocnych stron miasta i regionu. Określają obszary, w których miasto ma szansę na rozwój i osiągnięcie konkurencyjności w stosunku do miast ościennych.

Mamy nadzieję, że współpraca Urzędu z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami przyniesie realne korzyści i określi wspólną wizję rozwoju miasta w najbardziej korzystnych dla przedsiębiorców i mieszkańców obszarach.

Jesteś zainteresowany?