Dbamy o formę – zbudowaliśmy platformę dla branży fitness!

Platforma powstała w oparciu o autorski framework, wykorzystany również w naszym rozwiązaniu CREAM. Do budowy platformy EMS-Training.de wykorzystaliśmy m.in. technologię AngularJS, Grails, HTML 5, Command Query Responsibility Segregation (CQRS) oraz REST i SASS. Podobnie jak w przypadku innych prac programistycznych, przy tworzeniu platformy zastosowaliśmy podejście Domain-Driven Design.

Platforma pełni zarówno rolę ogłoszeniową, jak również posiada część merytoryczną. Moduł ogłoszeniowy umożliwia tworzenie profilu klubu fitness oraz poszukiwanie klubów oferujących trening EMS. Profil tworzy się w oparciu o wybór jednego z trzech płatnych pakietów za który można zapłacić tradycyjnie lub przy użyciu systemu płatności Wirecard zintegrowanego z platformą. Część merytoryczna platformy (magazyn, baza wiedzy) prezentowana jest w formie boxów i możliwa jest do łatwego administrowana przy użyciu systemu CMS.

Projekt zrealizowaliśmy w zaledwie dwa miesiące, dzięki znajomości specyfiki niemieckiego rynku oraz doświadczeniu w tego typu działaniach. Co ważne, to nasza kolejna udana realizacja dla tego samego klienta, dlatego tym bardziej cieszy nas możliwość wspierania rozwoju jego działalności.

Zobacz jak to działa na www.ems-training.de

Facebooklinkedin

Jesteś zainteresowany?