CREAM 17.10 – większa elastyczność zarządzania sprawami

Drugi wątek, który mieliśmy na uwadze, to kwestia zarządzania sprawami, które rozpoczęły się od zapytania klienta. W przypadku, gdy w przychodzącym mailu klient stawiał wiele pytań, a system tworzył automatycznie sprawę, dodaliśmy możliwość "sklonowania" jej, aby każdy z problemów można było rozwiązać niezależnie w czasie, przypisując do wielu osób. Z kolei w przypadku, gdy klient wysyła kilkukrotnie pytanie w wielu mailach lub dzwoniąc, a reguły systemu wytworzą nadmiarową ilość spraw, można takie sprawy "skleić" w jedną. Klonowanie i sklejanie znacznie zwiększyło elastyczność w rozwiązywaniu problemów klientów, zwiększając tym samym naturalność, znaną z obiegów papierowych.

Pełna lista zmian dostępna tutaj.

Facebooklinkedin

Jesteś zainteresowany?