ATMS Watch: Urlop liczony w godzinach

Od nowego roku zmianie uległy choćby przepisy dotyczące korzystania z tzw. dni opieki nad dzieckiem. Nowy bardziej elastyczny sposób pozwala decydować pracownikom, czy wolą skorzystać z wolnego w postaci dni (jak było dotychczas) czy godzin. Aktualna wersja systemu ATMS Watch w pełni uwzględnia tę zmianę przepisów.

Z uwagi na fakt, że do tej pory prawo nie przewidywało możliwości korzystania z wolnego „na godziny”, jest to dość znacząca zmiana w rozliczaniu czasu pracy pracowników. System ATMS Watch, oprócz składania przez pracowników wniosków o wolne w postaci dni lub godzin, odpowiednio je klasyfikuje i umożliwia działowi kadr właściwe rozliczenie tego rodzaju nieobecności w czasie pracy.

Wprowadzając kolejne aktualizacje systemu ATMS Watch, skupiamy się również na działaniach pozwalających jeszcze lepiej dostosować go do indywidualnych wymagań, wynikających ze specyfiki branży w jakiej działa firma oraz procesów w niej zachodzących.

Chcąc bliżej poznać korzyści jak przynosi ATMS Watch zapraszamy na stronę produktową atms-watch.pl i zachęcamy do kontaktu: +48 32 359 3060, info@atms-watch.pl

Facebooklinkedin

Jesteś zainteresowany?