Integracja systemów IT

Dzięki umiejętnościom zmiany „integracyjnej wizji” w „rzeczywistość operacyjną”, wiemy, że integracja systemów to więcej niż sprzężenie ich w jedną sieć. Wymaga ona zastosowania kompleksowych połączeń oraz interfejsów, a także systemów bezpieczeństwa, które umożliwią pełną kontrolę nad obiegiem informacji.

Pomagamy naszym klientom usprawnić proces przetwarzania danych pochodzących z wielu źródeł. Tworzymy jednolite platformy skupiające wszystkie istotne dla klienta dane.

W pracy nad integracją skupiamy się na zrozumieniu celów i założeń biznesowych klienta, jednoznacznym wpisaniu naszych rozwiązań w profil biznesowy klienta oraz podniesieniu zadowolenia klienta.


Korzyści wynikające z integracji:


Zwiększenie produktywności poprzez natychmiastowy dostęp do wszystkich zasobów organizacji.

Usprawnienie współpracy między departamentami czy oddziałami.

Lepsze działanie systemów analityczno-raportowych umożliwia zbudowanie dokładniejszego obrazu firmy.

Szybsze wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek.

Lepsze zarządzanie kontaktami z klientami poprzez integrację z systemami zewnętrznymi partnerów biznesowych.

Wspomaganie wzrostu firmy poprzez skalowalność rozwiązań.

Jesteś zainteresowany?