Cloud computing

Współcześnie rozwiązania chmurowe pozwalają zarządzać biznesem z każdego miejsca na świecie. To już nie tylko korzystanie z poczty e-mail, ale także tworzenie zamówień, obsługa zapytań klientów czy realizacja działań marketingowych z dowolnego miejsca. Zapewniamy dostęp do już istniejących i działających w ten sposób produktów naszej firmy, jak również wychodzimy naprzeciw zupełnie nowym wyzwaniom.

Oszczędność

Eliminacja problemów sprzętowych, wygoda użytkowania, pominięcie procesu długotrwałych wdrożeń oraz zdecydowana obniżka kosztów.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy centrum gromadzenia danych zabezpieczone zgodnie z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Wsparcie

Zajmujemy się zarządzaniem, aktualizacjami, technicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem oprogramowania i jego technologiczną infrastrukturą.

W taki właśnie sposób działa nasze rozwiązanie CREAM, podnoszące efektywność kluczowych procesów biznesowych,
a także ATMS Watch służący do analizy i rejestracji czasu pracy. W chmurze oferujemy również system ATMS Kids,
z którego funkcji korzystają zdalnie setki placówek w całej Polsce.
Podobnie platforma ePrzedszkole.com.pl zapewniająca rodzicom stały kontakt z placówką, do której uczęszcza ich dziecko.

Jesteś zainteresowany?