System generujący i dystrybuujący rachunki drogą elektroniczną

Klient

Austriacki oddział międzynarodowej spółki telekomunikacyjnej, operatora sieci komórkowych, dostawcy Internetu oraz telewizji kablowej. Firma działa obecnie w 12 krajach Europy i obsługuje 34mln klientów. To drugi co do wielkości operatorem telefonicznym w Austrii, z jej usług korzysta 20% mieszkańców kraju.

Opis problemu, potrzeba Klienta

Firma kooperująca z klientem nieoczekiwanie poinformowała o zakończeniu działalności. Była odpowiedzialna za wdrożenie i funkcjonowanie systemu rachunków w postaci elektronicznej. Klient został postawiony w trudnej sytuacji biznesowej.

Umowy z klientami końcowymi były skonstruowane w sposób uniemożliwiający wyłączenie usługi. Na stworzenie nowego systemu od podstaw zostało 6 tygodni. Największe firmy programistyczne odmawiały realizacji projektu twierdząc, że czas jest zbyt krótki. Jedyną firmą, która zobowiązała się zrealizować projekt w wyznaczonym terminie było ALAN Systems.

Realizacja

Celem działań było zachowanie ciągłości systemu. Na wzór starego powstał zupełnie nowy system generujący i dystrybuujący rachunki telefoniczne w formie elektronicznej. Opracowywany system objął część back end-ową oraz front end-ową. Czas był największym wyzwaniem. Programiści ALAN Systems zastosowali metodykę działań in house w siedzibie klienta, zatwierdzanie kolejnych etapów systemu odbywało się niezwykle sprawnie.

Efekt, korzyści z zastosowania

System oddano w założonym terminie. Zmiana była niezauważalna dla klientów końcowych. Co więcej, aplikacja stworzona przez ALAN Systems, zawierała wiele udoskonaleń względem poprzedniej wersji. Klient otrzymał produkt bardziej dopracowany i przyjazny dla użytkownika z nowymi istotnymi funkcjonalnościami. Jednocześnie rozpoczął z firmą ALAN Systems stałą współpracę, która wciąż owocuje nowymi projektami.

Projekt zrealizowany dla: