Radio Vanessa: „Rybnickie przedszkola wyposażone w czytniki rejestrujące czas pobytu malca”

Publikacja z dnia 14 października 2015 r.

Radio Vanessa informuje o wprowadzonym przez Urząd Miasta Rybnika systemie ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. Na portalu rozgłośni możecie posłuchać opinii Naczelnik Wydziału Edukacji na temat działania systemu i oczekiwanych z jego wdrożenia korzyści.

Jesteś zainteresowany?