naszemiasto.pl : „Przyszłość Kampusu w Rybniku – debata Dziennika Zachodniego”

Adam Krosny (ALAN Systems): Kwestia demografii jest jedną stroną medalu. Ważniejsze dziś jest to, że Rybnik nie ma wizerunku miasta, które przyciąga ludzi. Reprezentuję firmę średnią. Tych firm jest niewiele. W naszej firmie nie ma nikogo kto skończył studia w Rybniku, mimo że duża część jest z tego miasta i okolic.

Jesteś zainteresowany?