Implementation of new employees, that is what a good CRM will do for you

A new employee appears in the company. The management board and other employees want him to start doing his duties. Of course, all have in their minds the fact that the implementation may take a while. The question is: how long? Moreover, in such companies, many processes are sometimes distracted. It can be large obstacle for a new employee. Tearing through e-mails, spreadsheets and paper documents is not an effective way to implementation.

Continue reading


 Wyższy poziom obsługi klienta w MyHammer

Zakończyliśmy wdrożenie CREAM care u klienta, którego rozwój biznesu wspieramy o wielu lat. CREAM pozwala agentom na bardziej efektywne realizowanie zadań związanych z szeroko pojętą obsługą klienta, a dostarczone dodatkowo w formie modułu rozszerzającego standardowe funkcje raportowe, rozbudowane narzędzia BI (Business Intelligence) zapewniają managerom zespołów kompleksową informację o bieżącej pracy zespołu. [Search form] Wyższy poziom obsługi klienta w MyHammer Zakończyliśmy wdrożenie CREAM care u klienta, […]

Continue reading